Zasady i Warunki

wprowadzenie i przeglad

 1. Ograniczenia w korzystaniu z Usług
 2. Własność Silgana; Prawo autorskie
 3. Uwagi; Zgłoszenia pomysłów
 4. Spinki do mankietów
 5. Zastrzeżenie
 6. Obowiązujące prawo
 7. Odszkodowanie
 8. Prawa stron trzecich
 9. Różnorodny
 10. Polityka prywatności
 11. Wypowiedzi prognozujące
 12. Zasady dotyczące naruszenia praw autorskich i ustawy DMCA
 13. Skontaktuj się z nami

 

wprowadzenie i przeglad

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową przed uzyskaniem dostępu do Usług Silgan lub korzystaniem z nich. Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich w jakikolwiek sposób, w tym między innymi odwiedzając lub przeglądając Witrynę, pobierając aplikacje, rejestrując konto lub przesyłając treści lub inne materiały do Usług, wyraźnie rozumiesz, potwierdzasz i zgadzasz się być związany niniejszą Umową. Jesteś upoważniony do korzystania z Usług tylko wtedy, gdy zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i niniejszych Warunków użytkowania.

Poniższe Warunki użytkowania regulują wszelkie korzystanie z naszej strony internetowej pod adresem silgancontainers.com („Witryna”), naszych aplikacji mobilnych/tabletów („Aplikacje”) oraz wszelkie korzystanie z innych witryn internetowych, stron, funkcji lub treści będących własnością i obsługiwanych przez Silgan, które kierują do niniejszych Warunków użytkowania (łącznie, w tym Witryna i Aplikacje, „Usługi”).

Usługi są własnością i są obsługiwane przez firmę Silgan White Cap LLC („Silgan”, „my”, „nas” lub „nasz”) i są oferowane pod warunkiem akceptacji przez użytkownika bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszelkich innych zasady operacyjne, zasady (w tym między innymi nasze Polityka prywatności) oraz procedur, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Usługach przez Silgan (łącznie „Umowa”).

Jeśli niniejsze warunki są uważane przez firmę Silgan za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 lat.

Jeśli nie czujesz się komfortowo z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy, natychmiast zaprzestań korzystania z Usług lub współpracy z Silgan.

Silgan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub wymiany dowolnej części niniejszej Umowy, w tym Polityki Prywatności, w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Jeśli zmienimy istotne warunki niniejszej Umowy, taka modyfikacja wejdzie w życie po wysłaniu przez nas powiadomienia o zmienionej Umowie. Takie powiadomienie będzie według naszego wyłącznego uznania, a sposób powiadomienia może obejmować na przykład pocztę elektroniczną, ogłoszenie opublikowane w Usługach lub w inny sposób. Dalsze korzystanie lub dostęp do Usług po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację zmodyfikowanych warunków. Silgan może również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Usług. Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy.

 1. Ograniczenia w korzystaniu z Usług Silgan upoważnia Cię i udziela Ci jedynie ograniczonej niewyłącznej licencji, nieprzenoszalnej i odwołalnej przez Silgan w dowolnym momencie, do przeglądania informacji w naszych Usługach wyłącznie do użytku osobistego, a nie do użytku komercyjnego. Zgadzasz się nie przerywać ani nie próbować przerywać działania naszych Usług w jakikolwiek sposób. Ponadto zgadzasz się, że żadne materiały z naszych Usług (w tym między innymi tekst, obrazy, audio i/lub wideo) oraz żadne oprogramowanie z naszych Usług (w tym między innymi obrazy lub pliki włączone lub generowane przez oprogramowanie lub dane towarzyszące takiemu oprogramowaniu) mogą być kopiowane, powielane, ponownie publikowane, ładowane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób lub dekompilowane, poddawane inżynierii wstecznej lub dezasemblowane, z wyjątkiem tego, że użytkownik może pobrać jedną kopię takich materiałów na dowolny pojedynczy komputer do użytku osobistego , wyłącznie do użytku niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania nienaruszonych wszystkich informacji o prawach autorskich, znakach towarowych i innych prawach własności. Dla uniknięcia wątpliwości, Silgan jest właścicielem wszystkich treści, zdjęć, obrazów, oprogramowania i innych materiałów wyświetlanych lub udostępnianych w Usługach Silgan. Modyfikacja jakichkolwiek takich materiałów lub oprogramowania lub wykorzystanie takich materiałów lub oprogramowania do jakichkolwiek innych celów stanowi naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności firmy Silgan. Korzystanie z takich materiałów lub oprogramowania na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym jest zabronione bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Silgan.

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, potwierdzasz, że Silgan zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub zakończenia dostępu do Usług w dowolnym momencie. Ponadto każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tej sekcji bez powiadomienia.

Silgan nie gwarantuje ani nie oświadcza, że materiały zawarte w Usługach są odpowiednie lub dostępne do użytku w lokalizacjach poza Stanami Zjednoczonymi, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownik nie może korzystać z Usług ani eksportować materiałów z Usług z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usług z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów. Oprogramowanie z Usług podlega ponadto kontroli eksportowej Stanów Zjednoczonych i nie może być pobierane przez żadną osobę lub podmiot zabroniony przez jakiekolwiek prawo, regułę, regulację lub nakaz Stanów Zjednoczonych ani w inny sposób eksportowane lub zgłaszane do jakiegokolwiek kraju, do którego Stany Zjednoczone ma embargo na towary.

 1. Własność Silgana; Prawo autorskie Cała zawartość Usług (w tym między innymi organizacja, gromadzenie, grafika, projekt, oprogramowanie, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne i konwersja cyfrowa) jest własnością firmy Silgan i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawa własności Stanów Zjednoczonych. Jakiekolwiek użycie jakiejkolwiek zawartości Usług w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione. „Silgan” i „Silgan” ze wzorem trójkątów są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Silgan w Stanach Zjednoczonych. Ponadto Usługi mogą zawierać nazwy, logo i znaki osób trzecich. Używanie lub niewłaściwe używanie tych nazw, logo i/lub znaków w jakimkolwiek celu jest surowo zabronione przez obowiązujące prawo. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie nabywasz żadnych praw (własności lub innych) do Usług lub jakiejkolwiek ich zawartości.

Niniejsza Umowa nie przenosi z firmy Silgan na użytkownika żadnej własności intelektualnej firmy Silgan lub strony trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie w firmie Silgan i jej podmiotach stowarzyszonych, a także wszystkie inne znaki towarowe , znaki usługowe, grafiki i loga używane w związku z nimi lub Usługami są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Silgan. Korzystanie z Usług nie daje użytkownikowi żadnego prawa do licencjonowania, powielania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek znaków towarowych, praw autorskich lub własności intelektualnej Silgan lub osób trzecich.

Treść Usług jest dostarczana użytkownikowi w stanie, w jakim się znajduje, wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być pobierana, kopiowana, powielana, rozpowszechniana, przesyłana, nadawana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana ani w żaden inny sposób wykorzystywana do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Silgan lub odpowiednich właścicieli lub licencjodawców. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane do treści. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Usług („Informacje Zwrotne”) przekazane nam przez Ciebie nie są poufne i staną się wyłączną własnością Silgan. Udzielasz nam pozwolenia na używanie, wdrażanie, kopiowanie, publikowanie i/lub powielanie Informacji zwrotnych, bez ograniczeń, opłat i bez tantiem.

Zgadzasz się nie angażować w używanie, kopiowanie ani dystrybucję jakichkolwiek treści Usług w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem strony internetowej lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Usług lub zawartych w nich treści.

 1. Uwagi; Zgłoszenia pomysłów O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub w Usługach, wszystko, co przesyłasz lub publikujesz w Usługach i/lub dostarczasz firmie Silgan, w tym między innymi zdjęcia, filmy, pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (łącznie „Zgłoszenia”) są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, wyrażasz zgodę na udzielenie nieodwołalnej licencji na wpis i wszystkie związane z nim prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem praw osobistych, takich jak prawa autorskie prawo) do Silgan bez opłat, a Silgan będzie mieć wolne od tantiem, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, wykonywania, sprzedawania, dzierżawienia, przesyłania, adaptacji, tworzenia dzieł pochodnych z takich Zgłoszeń w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie oraz tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać, dezasemblować lub dekompilować takich Zgłoszeń. Wszystkie przesłane materiały automatycznie staną się jedyną i wyłączną własnością Silgan i nie zostaną Ci zwrócone, a Ty zgadzasz się nie wnosić żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem zgłoszenia przez nas w przyszłości.

Gwarantujesz, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez użytkownika. Zobowiązujesz się bronić, zabezpieczać i chronić Silgan przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem wpisów do jakichkolwiek celów.

Oprócz praw odnoszących się do wszelkich Zgłoszonych treści, gdy publikujesz komentarze lub recenzje w Usługach, udzielasz firmie Silgan również prawa do używania imienia i nazwiska, które przesyłasz w każdej recenzji, komentarzu lub innej treści, jeśli taka istnieje, w związku z takimi recenzji, komentarzy lub innych treści. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych treści, które publikujesz na tej stronie oraz że wykorzystanie przez nas twoich recenzji, komentarzy lub innych treści nie naruszy ani nie naruszy praw jakiejkolwiek osoby trzeciej. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego ani w inny sposób wprowadzać Silgan lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Zgłoszonych materiałów lub treści. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do usuwania lub edytowania jakichkolwiek Przesłanych materiałów (w tym komentarzy lub recenzji) z dowolnego powodu.

Nie ograniczając żadnych z tych oświadczeń lub gwarancji, Silgan ma prawo (choć nie obowiązek), według własnego uznania, (i) odmówić lub usunąć wszelkie treści, które w naszej uzasadnionej opinii naruszają którąkolwiek z naszych zasad lub Umowy lub są w jakikolwiek sposób szkodliwy lub budzący sprzeciw, lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu do Usług i korzystania z nich jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z jakiegokolwiek powodu. Nie będziemy zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek wcześniej zapłaconych kwot.

 1. Spinki do mankietów Silgan nie składa żadnych oświadczeń dotyczących jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej Witryny. Gdy uzyskujesz dostęp do jakiejkolwiek innej strony internetowej, pamiętaj, że jest ona niezależna od Silgan i że Silgan nie ma kontroli nad charakterem ani zawartością tej witryny. Ponadto link do strony internetowej nie oznacza, że Silgan popiera taką stronę internetową lub jej zawartość, ani że przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej strony internetowej lub praktyki prywatności takiej strony internetowej. Ponadto Twoim obowiązkiem jest podjęcie środków ostrożności w celu upewnienia się, że wszystko, do czego uzyskujesz dostęp lub czego używasz, jest wolne od takich elementów, jak wirusy, robaki i inne elementy o charakterze destrukcyjnym. Rozumiesz również, że Silgan nie może i nie gwarantuje ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania za pośrednictwem Usług lub jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której uzyskujesz dostęp za pośrednictwem Usług, będą wolne od infekcji lub wirusów, robaków lub innego kodu wykazującego właściwości zanieczyszczające lub destrukcyjne. Silgan nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek informacji z jakiejkolwiek innej strony internetowej lub jakichkolwiek produktów lub usług tam opisanych.
 2. Zastrzeżenie SILGAN NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA, WAŻNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WIARYGODNOŚCI ANI WYNIKÓW UŻYTKOWANIA LUB W INNY SPOSÓB SZANOWANIE TREŚCI USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH STRON INTERNETOWYCH, KTÓRE ŁĄCZĄ SIĘ Z TĄ WITRYNĄ. ZAWARTOŚĆ USŁUG JEST DOSTARCZANA W STANIE „TAK JAK JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. W pełnym możliwym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem, Silgan zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do jakiejkolwiek sprawy dotyczące Usług lub jej zawartości, w tym między innymi implikowanych gwarancji zdolności handlowej, przydatności do a OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZENIA LUB INNEGO NARUSZENIA PRAW. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE WSZELKIE POLEGANIE NA JAKIEJKOLWIEK TREŚCI USŁUG ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ANI FIRMA SILGAN ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE ANI ŻADNA INNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTARCZANIE USŁUG NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB SZKODY KARNE (KIEDY JEJ OPARTE NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNYCH WYNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z USŁUG LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ, ŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, PRZERWAMI W DZIAŁALNOŚCI , UTRATY PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH LUB INFORMACJI W SYSTEMIE PRZETWARZANIA INFORMACJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTANIEMY WYRAŹNIE POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

SILGAN NIE PRZYJMUJE RÓWNIEŻ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB WIRUSY, KTÓRE MOGĄ ZAINfekować SPRZĘT KOMPUTEROWY LUB INNE WŁASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, UŻYTKOWANIA, PRZEGLĄDANIA LUB POBIERANIA JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB Z POWODU DOSTĘPU, KORZYSTANIA, PRZEGLĄDANIA LUB POBIERANIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ MOŻESZ UZYSKAĆ DOSTĘP ZA POŚREDNICTWEM USŁUG.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA SĄ PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI PODSTAWY SILGAN UMOŻLIWIAJĄCEJ DOSTĘP DO USŁUG I KORZYSTANIE Z USŁUG, KTÓRE NIE BYŁYBY ŚWIADCZONE BEZ TAKICH WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W KTÓRYCH PRZYPADKU W TAKICH JURYSDYKCJACH W OBOWIĄZUJĄCYM ZAKRESIE POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

 1. Obowiązujące prawo Usługi są kontrolowane i obsługiwane przez Silgan z biur w Stanach Zjednoczonych. UZYSKAJĄC DOSTĘP DO USŁUG, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ WSZYSTKICH SPRAW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE STANOWISKO STANÓW ZJEDNOCZONYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI STANU KALIFORNIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH, BEZ WZGLĘDU NA JEGO ZASADY KONFLIKTU PRAW, MAJĄ ZASTOSOWANIE NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE SĄDY SĄDOWE ZWIĄZANE Z NIĄ PODLEGAJĄ WYŁĄCZNEJ JURYSDYKCJI SĄDÓW STANOWYCH LUB FEDERALNYCH W MIEŚCIE LOS ANGELES W STANIE KALIFORNIA W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

Wszelkie powództwo lub roszczenie, które możesz mieć w odniesieniu do Usług, musi zostać wszczęte w ciągu jednego roku od powstania roszczenia lub powództwa lub takie roszczenie lub powództwo zostanie na zawsze i trwale przedawnione. Osoby uzyskujące dostęp do Usług z innych lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi robią to na własne ryzyko i są odpowiedzialne za przestrzeganie obowiązujących przepisów lokalnych. Silgan nie gwarantuje, że treści zawarte w Usługach są odpowiednie lub dostępne do użytku w lokalizacjach innych niż Stany Zjednoczone, a dostęp do nich z terytoriów, na których treści są nielegalne, jest zabroniony.

 1. Odszkodowanie Zgadzasz się zwolnić, zabezpieczyć, bronić i chronić Silgan oraz wszelkie spółki zależne, stowarzyszone, powiązane firmy, dostawców, licencjodawców i partnerów, a także urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli każdego z nich przed wszelkimi roszczeniami i kosztami osób trzecich ( w tym wszelkie straty, wydatki, szkody, zobowiązania, wyroki, urazy, kary, roszczenia, przyczyny powództw i uzasadnione opłaty adwokackie) wynikające lub związane z (1) korzystaniem z Usług; (2) Twoje zachowanie lub interakcje z innymi użytkownikami Usług; (3) naruszenia niniejszej Umowy przez użytkownika. Niezwłocznie powiadomimy Cię o każdym takim roszczeniu i zapewnimy Ci (na Twój koszt) uzasadnioną pomoc w obronie przed roszczeniem. Zezwolisz nam na udział w obronie i nie będziesz ugody ani kompromisu w przypadku takiego roszczenia bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony w każdej sprawie podlegającej w inny sposób odszkodowaniu przez Ciebie. W takim przypadku nie będziesz mieć dalszego obowiązku obrony nas w tej sprawie. Strona zabezpieczająca nie może ugody ani kompromisu w sprawie roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody Strony zabezpieczanej
 2. Prawa stron trzecich Postanowienia ustępów 2, 3, 5, 6 i 7 niniejszych warunków mają na celu korzyść firmy Silgan i jej podmiotów stowarzyszonych oraz ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów i licencjodawców, a także wszelkie informacje stron trzecich dostawców Usług. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio przeciwko Tobie we własnym imieniu.
 3. Różnorodny Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków lub ich część za niewykonalne, postanowienie to będzie egzekwowane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby zrealizować intencję niniejszych warunków i pozostałych warunków warunki będą nadal obowiązywać w pełnej mocy. Niniejsze warunki stanowią całość umowy między Silgan a użytkownikiem w odniesieniu do jej przedmiotu. Brak nalegania lub egzekwowania przez firmę Silgan ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków w jakimkolwiek czasie nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się takiego postanowienia w odniesieniu do jakiegokolwiek innego postanowienia lub prawa. Niniejsze warunki mogą być modyfikowane lub zmieniane wyłącznie przez firmę Silgan w sposób dozwolony w niniejszym dokumencie. Ani tryb postępowania między stronami, ani praktyka handlowa nie będą miały wpływu na modyfikację któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków. Silgan może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków na dowolną stronę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Niniejsze warunki obowiązują na korzyść i są egzekwowane przez firmę Silgan oraz jej następców prawnych i cesjonariuszy oprócz stron, o których mowa w paragrafie 8 niniejszego dokumentu. Zgadzasz się, że firma Silgan będzie uprawniona do nakazu sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych warunków, bez wymogu wniesienia jakiejkolwiek gwarancji lub innego zabezpieczenia.
 4. Polityka prywatności Twoja prywatność jest szanowana i jest dla nas niezwykle ważna. Kiedy korzystasz z naszych Usług, w tym do wypełniania formularzy lub kontaktowania się z nami, zgadzasz się podać nam swój adres e-mail, adres pocztowy i/lub inne wymagane dane zgodnie z prawdą i dokładnie.

Zgadzasz się również, że możemy wykorzystać te informacje do skontaktowania się z Tobą. Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w tym w związku z naszymi Usługami, jak zrezygnować z otrzymywania komunikatów niezwiązanych z transakcją oraz aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i podobnych technologiach w naszej witrynie, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności.

Komunikując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy w naszych Usługach, prosimy o niewysyłanie nam żadnych poufnych informacji na swój temat, ponieważ Silgan nie gromadzi ani nie przechowuje poufnych informacji ani specjalnych kategorii informacji.

 1. Wypowiedzi prognozujące Usługi zawierają informacje i komunikaty prasowe dotyczące Silgan. Silgan zrzeka się jakiegokolwiek obowiązku aktualizowania takich informacji. Niektóre stwierdzenia zawarte w takich informacjach i komunikatach prasowych, które nie są faktami historycznymi, są „stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości” zgodnie z postanowieniami „bezpiecznej przystani” Ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawie papierów wartościowych z 1995 r. i Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości są sporządzone w oparciu o oczekiwania i przekonania kierownictwa dotyczące przyszłych zdarzeń mających wpływ na firmę Silgan, a zatem wiążą się z szeregiem niepewności i ryzyka, w tym między innymi z tymi opisanymi w ostatnim raporcie rocznym firmy Silgan na formularzu 10-K oraz w innych zgłoszeniach firmy Silgan w Securities and Exchange Zamawiać. W rezultacie faktyczne wyniki działalności lub sytuacja finansowa firmy Silgan mogą znacznie różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
 2. Zasady dotyczące naruszenia praw autorskich i ustawy DMCA Ponieważ Silgan prosi innych o przestrzeganie jego praw własności intelektualnej, szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na Silgan lub do którego prowadzą linki, narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia nas zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act. W tym celu wyślij e-mail na adres silgancontactus@silganclosures.com z tematem „Powiadomienie DMCA” i zawierać następujące informacje:
 • Zidentyfikuj dzieło chronione prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone;
 • Zidentyfikuj materiał lub łącze w naszych Usługach, które Twoim zdaniem naruszają Twoje dzieło chronione prawem autorskim;
 • Podaj swoje pełne imię i nazwisko, przynależność do firmy, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail; I
 • Umieść w treści zawiadomienia następujące oświadczenie, a następnie swój podpis elektroniczny lub fizyczny: „Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są dokładne i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że jestem właścicielem lub upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub wyłącznego prawa wynikającego z praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone”.

Silgan odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub w stosownych przypadkach, usuwając materiał naruszający prawo lub dezaktywując wszystkie łącza do materiału naruszającego prawa. Zablokujemy dostęp odwiedzającego do Usług i korzystanie z nich, jeśli w odpowiednich okolicznościach zostanie ustalone, że odwiedzający wielokrotnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej firmy Silgan lub innych osób. W przypadku takiego rozwiązania nie będziemy zobowiązani do zwrotu jakichkolwiek kwot wcześniej wypłaconych firmie Silgan.

 1. Skontaktuj się z nami Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania lub naszych Usług, skontaktuj się z nami pod adresem silgancontactus@silganclosures.com.

Skontaktuj się z nami

Zamknięcia Silgan
1140 31. Ulica
Downers Grove, IL 60515

Skontaktuj się z nami

(630) 515-8383
Kontakt@SilganClosures.com

Dom

Domknięcia

Ekwipunek

Uniwersytet Silgan

Zrównoważony rozwój

Kontakt

Copyright © Silgan White Cap LLC Wszelkie prawa zastrzeżone.

pl_PLPolish
Udostępnij to